LAS

LAS KOMORÓW I GRANICA

Szanowni Sąsiedzi,

Informujemy o ważnej sprawie dla naszej społeczności. Las w Komorowie i Granicy jest zagrożony.

23 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka złożył wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o odlesienie 28 hektarów lasów w Komorowie i Granicy.

Wniosek o odlesienie został złożony po to aby umożliwić zabudowę mieszkaniową na terenie obecnie leśnym.

We wniosku o odlesienie jest napisane, że zmiana przeznaczenia gruntów leśnych podyktowana jest realizacją polityki przestrzennej gminy, zabezpieczeniem rezerw terenów inwestycyjnych, wyjściem naprzeciw zainteresowaniu inwestorów.

Działanie Wójta jest sprzeczne z interesem naszej społeczności. Zgoda na odlesienie oznacza powstanie setek nowych domów i zagładę lasu.

Wniosek Wójta o odlesienie jest zawieszony do czasu przedstawienia żądanych przez Marszałka dokumentów.

Ostatnio skierowałyśmy  do Wójta Grabki wniosek o wykaz pism  między Urzędem Gminy i Marszałkiem w sprawie odlesienia. Wójt odpowiedział, iż powyższa informacja jest informacją przetworzoną i wezwał nas do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego.

Nie wiadomo, na jakim etapie jest procedowanie wniosku.

Jednocześnie na obszarze objętym wnioskiem o odlesienie zostały niedawno oznaczone geodezyjnie działki (widać pomarańczowe kołki).  Co najmniej jeden prywatny właściciel działek leśnych złożył wniosek o warunki zabudowy – czterech budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.

Las w Komorowie i Granicy ma status lasu ochronnego jako las w pobliżu dużych miast. Wynika to wprost z art. 15 Ustawy o lasach. A Wójt we wniosku o odlesienie napisał, że las nie ma statusu ochronnego. Dlaczego?

Nie ma pewności, że Marszałek odmówi odlesienia. Wejście w życie ustawy tzw. Lex Developex (podpisanej przez Prezydenta 2 sierpnia 2018 r.) znacznie ułatwi zabudowę na terenach leśnych. Gwarancją bezpieczeństwa lasu jest wycofanie przez Wójta wniosku o odlesienie.

Co TY możesz zrobić dla lasu:
Podpisz załączoną petycję o wycofanie przez Wójta wniosku o odlesienie lasu w Komorowie i Granicy.

Forma składania petycji do Urzędu Gminy:
-  e-mail: sekretariat@michalowice.pl
-  Pocztą lub osobiście pod adresem: Urząd Gminy Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice

Więcej o tej sprawie dowiesz się z FB:

Las Komorów i Granica

Forum mieszkańców gminy Michałowice

Forum Komorów

Prezentacja i dokumenty w tej sprawie znajdują się na stronie www.komorowianie.pl

Z poważaniem

Małgorzata Pachecka – Prezes Towarzystwa Komorowianie; e-mail: komorowianie@wp.pl

Joanna Kowalczyk – Członek Zarządu Towarzystwa Komorowianie

Zobacz prezentację i dokumenty:

Petycja w sprawie lasu w Komorowie i Granicy


[pobierz]

Prezentacja o odlesieniu lasu Komorów i Granica 6.08.2018


[pobierz]

Pismo stowarzyszeń od Marszałka


[pobierz]

Wniosek Wójta o odlesienie


[pobierz]

Stanowisko Wójta w sprawie wniosku o odlesienie


[pobierz]

Odpowiedź Komorowian na stanowisko Wójta w sprawie odlesienia


[pobierz]

Odpowiedź Radnej  na prośbę Stowarzyszeń o poparcie pisma do Marszałka


[pobierz]

Odpowiedź Radnego na prośbę Stowarzyszeń o poparcie pisma do Marszałka


[pobierz]

Odpowiedź Towarzystwa Komorowianie na stanowisko Wójta i Rady Gminy przyjęte na posiedzeniu 30.08.2018r.


[pobierz]

Odpowiedź Marszałka na list stowarzyszeń.


[pobierz]

Więcej o tej sprawie dowiesz się z FB:
 Las Komorów i Granica

Dodaj komentarz