O Nas

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów KOMOROWIANIE

Jesteśmy ludźmi o różnych zawodach, pasjach i w różnym wieku.
Łączy nas jedno – wspólnota miejsca zamieszkania.

Jak każde dobro wymagają troski i dbałości: o przyrodę i jej harmonijny rozwój, o ład architektoniczny i zachowanie zabytkowego układu urbanistycznego, o zaspokojenie aspiracji kulturalnych i społecznych mieszkańców.
Nikt nas w tym nie wyręczy.
Sami musimy wykazać troskę o otaczające nas piękno, nadrobić wieloletnie zaniedbania w realizacji wizji miasta ogrodu.
W Komorowie i wokół niego mieszka wielu dynamicznych ludzi, wizjonerów pragnących kształtować obraz zastanego świata.
To do nich kierujemy apel.
Jeśli cele naszego stowarzyszenia są Wam bliskie – dołączcie do nas!

„Komorów i gmina Michałowice są pod wieloma względami wyjątkowe”
Lidia Kulczyńska-Pilich, Prezes Towarzystwa Komorowianie 2009 – 2016

Komorowianie

Kolej na drzewa

Las Komorów i Granica

Dolina Utraty

Kronika Nieobecnych Komorowian