Władze Towarzystwa „Komorowianie”

Zarząd:

Hanna Barlak - Prezes

Andrzej Jarzyński - Wiceprezes

Jolanta Skrzypczyk - sekretarz

Joanna Kowalczyk – skarbnik

Anna Madycka - Członek Zarządu

Jacek Popiołek - Członek Zarządu

Anna Szymańska - Piper - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Lech Skupiński - Przewodniczący

Jagoda Zalewska - Członek

Rena Cylińska - Członek

Władze 2013-2016

Jednym z założycieli oraz pierwszym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów KOMOROWIANIE była Pani Lidia Kulczyńska-Pilich.                                                                                            Urodziła się w Bydgoszczy, dzieciństwo i młodość spędziła w Szczecinku. Studiowała na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie otrzymała dyplom magistra filologii polskiej. Absolwentka Studium Dziennikarskiego na UW, od 1987 r. posiada dyplom zawodowego reżysera filmu dokumentalnego i oświatowego. Przez wiele lat pracowała w Telewizji Polskiej. Po przejściu na emeryturę związała się z Magazynem Parafialnym w Komorowie. Założyła i przez 7 lat prowadziła Towarzystwo Komorowianie. Zrealizowała wiele cennych dla społeczności Komorowa inicjatyw m.in. cykl „Ludzie i ich domy”, opracowała wraz z mężem ś.p. Andrzejem Pilichem kilkanaście wydawnictw książkowych i wydawnictw okazjonalnych. W jej kadencji rozpoczął się cykl spotkań z okazji Święta Niepodległości pt. „Ja z Tobą, Ty ze Mną”. Redaktor naczelny kwartalnika społeczno-kulturalnego Komorowa i okolic „Miejsce” wydawanego początkowo przez Towarzystwo KOMOROWIANIE, a obecnie przez Fundację „Miejsce”. W 2015 roku, po 7 latach pracy, wydała książkę „Zwierzenia. Maria Krassowska”, zawierającą pamiętniki Majki Krassowskiej, sanitariuszki Powstania Warszawskiego oraz wiele przypisów dotyczących historii Miejsca i Polski, w tym not biograficznych i historycznych. Obecnie prezes Fundacji „Miejsce”.

Dodaj komentarz