Kolej na drzewa

Kolej na drzewa – celem akcji była zmiana przepisów kolejowych, które obligowały WKD do wycięcia drzew 15 metrów od torów kolejki. Pod topór miały iść tysiące zdrowych drzew. Drzew które są nam bliskie, bo widzimy je z okien kolejki codziennie. Po półtora roku starań udało się zmienić przepisy kolejowe. Na terenach cennych krajobrazowo dopuszczono odstępstwa w przepisach. Obecnie jest tak, jak powinno być. Po otrzymaniu wniosku od WKD  urzędnicy Starostwa  oceniają drzewa. Chore drzewa są wycinane, zdrowe zostają. W akcji uczestniczyły wszystkie stowarzyszenia wzdłuż torów WKD. Towarzystwo Komorowianie było leaderem akcji. M.Pachecka i J.Kowalczyk założyły stronę www.kolejnadrzewa.pl, przez którą koordynowano i nagłaśniano akcję. Zebrałyśmy  prawie tysiąc podpisów pod petycją o zmianę prawa. Prowadziliśmy akcję medialną w prasie, radiu i telewizji. Towarzystwo Komorowianie było stroną w kilkunastu postępowaniach o wycinkę drzew, uczestniczyło w wizjach lokalnych. To były setki godzin pracy. Pracy zakończonej sukcesem. Zmiana przepisu pomogła nie tylko zachować drzewa przy WKD. Ze zmian w przepisach korzystają organizacje w całej Polsce. Akcja kolejnadrzewa jest szeroko znana w całej Polsce. Jest  podawana za  wzór akcji społecznej o dużej skali zakończonej sukcesem.

Więcej o tej sprawie dowiesz się z FB:
Kolej na drzewa