Witold Lutosławski w Komorowie

Tablica

Witold Lutosławski w Komorowie

Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów – Komorowianie w dniu 11 grudnia 2014 roku przed willi „Różanka” umieszczona została tablica upamiętniająca pobyt w Komorowie wielkiego polskiego kompozytora Witolda Lutosławskiego.

Foto. Tablica upamiętniająca pobyt Witolda Lutosławskiego w Komorowie (projekt: Andrzej Pilich)

     Willa „Różanka” (ul. Komorowska, róg ul. Brzozowej) – widok na dom i tablicę.
Fot. P. Mrozowski 2014
Willa „Różanka” (ul. Komorowska, róg ul. Brzozowej) – widok na dom i tablicę.
Fot. P. Mrozowski 2014
Prof. dr hab. Piotr Brzozowski (po jego prawej stronie – żona Maria)
w rozmowie z Wojciechem Irmińskim

Symboliczne odsłonięcie tej tablicy odbyło się 4 października 2014 roku w czasie uroczystości zamknięcia komorowskich obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Dokonali tego obecni właściciele „Różanki”: Jan Brzozowski i Piotr Brzozowski z żoną Marią (spowinowaceni z Kompozytorem) oraz wójt gminy Michałowice, pan Krzysztof Grabka. Wcześniej wysłuchano bardzo osobistych wspomnień państwa Brzozowskich o rodzinie Kompozytora i dziejach ich domu, zaś historię życia i twórczość Witolda Lutosławskiego w formie gawędy przedstawiła pani Danuta Kołodziejczyk. Pani Danuta zaprosiła także do Komorowa troje młodych muzyków (Piotra Zawadzkiego – klarnet, Annę Muszyńską – fagot, Aleksandrę Rojek – obój), którzy wykonali „Trio stroikowe” – utwór skomponowany przez Witolda Lutosławskiego w czasie okupacji w Komorowie. Można też było obejrzeć skromną, ale niezwykle ciekawą wystawę pamiątek po Kompozytorze ilustrującą jego związek z naszym miastem ogrodem.

„Trio stroikowe” W. Lutosławskiego
usłyszeliśmy w wykonaniu
Piotra Zawadzkiego – klarnet,
Anny Muszyńskiej – fagot
oraz Aleksandry Rojek – obój
Pani Danuta Kołodziejczyk
Moment symbolicznego odsłonięcia tablicy pamiątkowej
Moment symbolicznego odsłonięcia tablicy pamiątkowej

Postument pod tablicę pamiątkową wraz z jej montażem ufundowali państwo Mrozowscy, właściciele rodzinnej komorowskiej firmy Helmar Sp. z o.o. – znanej w całej Polsce z pięknej, unikatowej kolekcji kamiennych dekoracji ogrodowych. Patrz: http://chronos.com.pl/

Przed i po koncercie można było obejrzeć wystawę pamiątek po Kompozytorze i jego bliskich
Lutosławski
Lutosławski
Lutosławski
Lutosławski

 

Dodaj komentarz