Świąteczna Gala Bell e Patetica – 13 grudnia 2015r.

Bella e Patetica

13 grudnia 2015 r. w komorowskiej szkole odbyła się trzecia z kolei Gala Świątecznazatytułowana tym razem Bella e Patetica. Gala Świąteczna jest tradycyjnie organizowana w ramach trwającego od sześciu lat projektu Domu Kultury „bez murów”.
Przybyłych na uroczystość gości w imieniu Towarzystwa powitali gospodarze: pani Małgorzata Pachecka – sekretarz Komorowian i Andrzej Jarzyński – wiceprezes.
Coroczne spotkania, którym tradycyjne patronuje Wójt Gminy Michałowice, są nie tylko świętem Towarzystwa, ale także staramy się, by były wydarzeniem kulturalnym dla całego Komorowa. Tegoroczna gala wiązała się z promocją nagrania i wydania niezwykłego krążka – płyty z muzyką poległego w Powstaniu Warszawskim mieszkańca Komorowa – Władysława Łozińskiego. Dwa nieznane dotychczas utwory tego kompozytora odkryła Lidia Kulczyńska-Pilich w archiwach rodziny Łozińskich udostępnionych przez panią Ewę Kowalską (z d. Łozińską), zaś muzykę opracował i wykonał wspaniały i zdolny pianista młodego pokolenia – Piotr Filek.
Drugim niewątpliwym „gwoździem programu” była promocja debiutanckiego tomiku wierszy Róża Wiatrówmieszkającej na Śląsku, ale związanej z Komorowem poetki – pani Katarzyny Jany-Wasilewskiej. W czasie widowiska zbudowanego na muzyce, słowie i multimedialnych obrazach wysłuchaliśmy pięknej i patetycznej Sonaty Fis-moll nr 3i Ronda Fantasia Es-dur w brawurowym wykonaniu samego Piotra Filka. Wiersze z niezwykłym wyczuciem słowa i nastroju recytowała – pani Maria Walter-Kochel.
Było to dyskretne podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do wydania płyty i tomiku. Dodajmy, że wszystkie odpowiedziały na nasze zaproszenie. Dziękowaliśmy zatem: panu Andrzejowi Puczyńskiemu – Izabelin Studio, który nagrał tę bezcenną dla nas muzykę i wykonał tzw. mastering. Panu Witoldowi Kurdwanowskiemu za wspaniałą analizę odkrytych utworów. Panu Zdzisławowi Spierze – Staroście Powiatu Pruszkowskiego (dziś już Wojewodzie Warszawskiemu) za objęcie projektu swoim Honorowym Patronatem. Ale przede wszystkim Piotrowi Filkowi, który utwór odczytał i zinterpretował, a zrobił to, jak usłyszeliśmy, absolutnie wspaniale. Dziękowaliśmy ks. Andrzejowi Perdzyńskiemu – naszemu Proboszczowi – za wsparcie finansowe druku tomiku wierszy pani Katarzyny Jany-Wasilewskiej, od lat prowadzącej aż trzy strony internetowe Komorowa, w tym także stronę www naszego Towarzystwa.
Punktem kulminacyjnym każdej świątecznej gali jest wręczenie naszych odznaczeń.
Tego roku medal – przypominamy – otrzymała pani Hanna Dąbrowska, ale wręczyliśmy go w maju. Statuetką Muza pod klonem za rok 2014 dnia 13 grudnia 2015 r. uhonorowany został pan Andrzej Pilich. Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy.

Bella e Patetika

Płytę wydało:
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów – KOMOROWIANIE
Piotr Filek – fortepian gra muzykę Władysława Łozińskiego
Nagrania dokonało – IZABELIN STUDIO
Reżyser dźwięku – Andrzej Puczyński, współpraca Piotr Zygo
Mastering – Andrzej Puczyński
Recenzja muzyczna – Witold Kurdwanowski
Redakcja – Lidia Kulczyńska-Pilich, współpraca Wojciech Irmiński, Aleksandra Kwiatkowska
Projekt graficzny – Małgorzata Misiowiec
Nakład 500 egz.; Cena 25 zł; ISBN 978-83-931973-3-0

bella e patetica

Dodaj komentarz