Ludzie i ich domy

Ludzie i ich domy

12 kart pocztowych

Wydawca: Towarzystwo KOMOROWIANIE
Folder w całości graficznie opracował: Grzegorz Bogucki
Teksty i dobór ikonografii: Lidia Kulczyńska-Pilich
Redakcja: Lucyna Terlecka
Data wydania: 1 sierpnia 2012 r.
Liczba kart: 12
Format: 12.0 x 17.0 cm

Folder składa się z 12 kart każda z ciekawym opisem, a we wprowadzeniu do serii czytamy:

„Ludzie i ich domy” – tak zatytułowano drugi folder kart pocztowych wydany w serii Biblioteki Towarzystwa KOMOROWIANIE. Otwieramy nim Poczet Pamięci Zasłużonych Obywateli 100-letniego Miasta-Ogrodu Komorów. Jednocześnie zapewniamy, iż mamy świadomość, że jest on niekompletny, bo mimo wieloletnich wysiłków nasza wiedza o dziejach Komorowa i Archiwum Towarzystwa są ciągle skromne. Licząc na Państwa pomoc – uwagi i współpracę merytoryczną – zapowiadamy wzbogacenie serii kolejnymi publikacjami. Przy okazji drobna, ale jakże ważna uwaga.

Kilka lat temu polscy językoznawcy ustalili rozdzielne pisanie słów: „miasto ogród”, a my, podejmując trud reaktywacji pamięci poddaliśmy się tym rygorom. Czy słusznie? Dziś wiemy, że nie, bowiem dla howardowskiej idei ów łącznik był ważny.

Ebenezer Howard – twórca pięknej, niemal utopijnej koncepcji chciał, by nowe ludzkie osady o charakterze miejskim powstawały wprawdzie na żywym korzeniu, jednak w oparciu o istniejące już wsie. Od tej chwili nowy i stary organizm miały się rozwijać w symbiozie, jednak zachowując własną specyfikę, stąd słowo „ogród” należy rozumieć bardziej jako ogrodzone pole pod uprawę warzyw niźli „park”. Kolejną cechą tych MIEJSCOWOŚCI był spółdzielczy sposób zarządzania nimi. Właśnie z uwagi na ową specyfikę powstające w okresie międzywojennym polskie miasta-ogrody wyszły z inicjatywą ustawodawczą powołania nowej jednostki administracyjnej łączącej w sobie cechy wsi i miasta. Niestety II Wojna Światowa wysiłki te zniweczyła. Tymczasem są to kwestie nadal żywe i niezwykle ważne dla demokracji (w ogóle, a polskiej szczególnie), inaczej ONZ roku 2012 nie ustanowiłaby ROKIEM SPÓŁDZIELCZOŚCI.

Lidia Kulczyńska-Pilich
Prezes Towarzystwa Miasta Ogrodu Komorów
KOMOROWIANIE

Karty można nabyć w kioskach na stacji WKD i w sklepach.

 

Dodaj komentarz